Tin chi tiết

Khai mở chức năng Tinh Thông Trang Bị máy chủ Thái Sơn - Mở giới hạn chuyển sinh máy chủ Phi Long Tại Thiên

2020-08-23 00:00:00

🔰 BQT Tân Hoa Kiếm thông báo:

📖 Khai mở chức năng :

☘ Tinh Thông Trang Bị :

☯️ Máy chủ áp dụng : Thái Sơn

⏰ Thời gian : sau bảo trì sáng 24/08/2020

️🎯 Nội dung: Nhận thấy sức mạnh của các cần tăng thêm cũng như trải nghiệm tính năng mới BQT quyết định mở thêm chức năng này cho trang bị.

❓ Vậy để tiến hành Tinh Thông Trang bị bằng hữu làm như thế nào ?

☑️ Bằng hữu có thể đến gặp NPC Mộ Bạch(362,242) - Tô Châu

☑️ Bằng hữu hãy chọn chức năng "Tôi Luyện Trang bị" tai NPC Mộ Bạch.

☑️Mỗi lần Tôi luyện bằng hữu cần : 100 cái Ly Hỏa

⛔ Lưu ý : Những trang bị sau không hỗ trợ Tôi Luyện: Vũ khí,Thời trang,Long Văn,Võ Hồn,Vương Lệnh, Ám khí.

🍒 Nâng cấp thuộc tính tinh thông:

☑️ Để nâng cấp thuộc tính tinh thông bằng hữu cần 1 số lương nhất định "Kim Tinh Thạch"

⛔ Hiện tại bằng hữu chỉ có thể nâng cấp trang bị tinh thông tối đa là 50.

❓ Vậy Ly Hỏa,Kim Tinh Thạch bằng hữu có thể kiếm từ đâu?

☑️ Mỗi ngày bằng hữu có thể đến gặp NPC Mộ Bạch để tiến hành "Luyện Lò Ly Hỏa"

☑️ Mỗi ngày bằng hữu có thể Chuyển vận và Lấy thạch miễn phí tối đa 5 lần

☑️Mỗi lần Chuyển vận và Lấy thach bằng hữu có cơ hội nhận được lượng Ly Hỏa và Mảnh vỡ Kim Tinh Thạch nhất định.

🛒 Ngoài ra :

👉 Ly Hỏa bằng hữu có thể kiếm được từ :

☑️ Phụ bản Sát Tinh

☑️ Tiệm Kim Nguyên Bảo

☑️ Boss Yến Vương Cổ Mộ các tầng

👉 Kim Tinh Thạch bằng hữu có thể kiếm được từ :

☑️ Phụ Bản Thiếu Thất Sơn

☑️ Phụ Bản Yến Tử Ổ

☑️ Tiệm Kim Nguyên Bảo

☘ Mở giới hạn chuyển sinh :

☑️ Giới hạn mở : 200

☑️ Máy chủ áp dụng : Phi Long Tại Thiên

☑️ Thời gian áp dụng : 19h 24/08/2020

🛑Thiên Long Hoa Kiếm - Một phiên bản chuyển sinh hấp dẫn - Một phiên bản chuyển sinh độc nhất - Một thế giới khác !

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

➢Trang chủ: http://hoakiemtlbb.com/

➢Đăng Ký: http://id.hoakiemtlbb.com/register/

➢Fangpage: https://www.facebook.com/tanhoakiem3d/

➢Tải Game: http://hoakiemtlbb.com/Download/